Aantal APs

Voor de meeste zaken is één Access Point (AP) ruim voldoende. De access points die we gebruiken hebben een bereik van meer dan 100 meter.

Heb je vaak meer dan 30 gasten tegelijk in je zaak, of is je ruimte groter dan 150 m2, dan is het soms nodig een extra AP aan te bregen. Dat kost 10 euro extra per maand vanwege de extra hardware.

We gebruiken hiervoor software die jouw systeem als één geheel in de gaten houdt en altijd zorgt voor een goede werking. Ook verdeelt de software volledig automatisch de belasting over de verschillende APs, zodat niet één punt overbelast raakt, terwijl andere AP's niets te doen hebben. Unieke functionaliteit die je steeds verzekert van de optimale werking van je draadloze netwerk.