Meer omzet met gratis wifi

Maar liefst 90 procent van je gasten werkt liever via gratis wifi, dan via 4G. Meer dan 60 procent van de mensen laat de beschikbaarheid van gratis wifi meewegen in hun keuze waar geld te besteden. En meer dan de helft van de consumenten geeft aan geneigd te zijn een zaak met goede wifi opnieuw te bezoeken.

Een snelle en betrouwbare wifi-aansluiting helpt dus ook jouw zaak aan meer omzet en terugkerende klanten. Ook is het waarschijnlijk dat meer gasten inchecken op Facebook of jouw Facebook-pagina liken. Zodat je hen via social media op de hoogte kunt houden van aankomende events en acties.